فال حافظ با معنی و تفسیر کامل

فاتحه خواندن را معمولا به نیت حضرت خواجه حافظ شیرازی می خوانند و از خداوند برای ایشان طلب مغفرت می نمایند. انجام فال حافظ کار هر شخصی نبوده و فقط انسان های ویژه

2022-12-02
    فيسيريس تارجاري ن
  1. برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی
  2. چو عاشق می‌شدم گفتم که
  3. فال حافظ همراه با تفسیر و معنی
  4. فال روزانه متولدین تیر ماه