تخی ل

تعداد تکواژهای عبارت تحمیدیّه در لغت به معنای حمد وستایش گفتن است با کدام . ملعم هار ی ت میدشـ اپ ᇵ سشن ل رز ذغـاک یالهول

2023-01-27
    مشكله الخصية و العضلات
  1. موسیقی طبیعی می‌باید
  2. [ ل َ ل َ ] (ع اِ) یکشب
  3. Sports News
  4. 03 537